HAKKIMIZDA

Milli Eğitim programındaki değişme ve gelişmeler, eğitim sistemimize yeni kavramlar katmıştır. Bu kavramların en önemlisi “Kazanım”dır. Okullarımızda verilen eğitimin öğrenciye kazandırması beklenen davranışları içeren bu sözcük, aynı zamanda eğitimin hedefini de açıkça ortaya koyar. Hazırlanan okul kitapları, tamamen bu kazanımlar üzerine bina edilmiştir. Öğretmenler eğitim sürecinde öğrencilerine hangi davranışları kazandırması gerektiğini bilerek eğitimi planlamaktadır.

Kazanım Merkezli Eğitim Sistemi’ne göre hazırlanan Coşku Yayınları ele aldığı her konuyu ve soruları kazanımları esas alarak düzenledi. Her ünite, bölüm, tema kazanımlara göre uygun parçalara ayrıldı ve kazanımlar tek tek değerlendirilerek konulara aktarıldı. Bu şekilde, öğrencilerin planlı bir şekilde, bütün kazanımları edinmesi amaçlandı.

Coşku Yayınları tarafından hazırlanan Kazanım Merkezli Eğitim Seti’nde şunlar bulunmaktadır:

• Konu Anlatımlı Soru Bankaları
• Soru Dünyası Kitapları
• Kazanım Kontrol Testleri
• Ödev Testleri
• Deneme Sınavları

Konu Anlatımlı Soru Kitaplarında Neler Var?

Kazanımlar:

Milli Eğitim Programlarında ayrıntılı olarak verilmiş olan kazanımlar tek tek her bölümün başında verildi. Böylece öğrencinin, işleyeceği bölümde hangi kazanımları edineceğini bölümün başında açıkça görmesi ve bu doğrultuda çalışması hedeflendi. Kazanımların verilme sırası MEB programına uygun olduğundan öğretmenler kazanımları edinme konusunda öğrenciyi kolaylıkla takip edebilecektir.

Konu Anlatımları:

Kazanımların edinilmesi için belli konuların bilinmesi gerektiği düşüncesiyle, konular en can alıcı kısımlarıyla anlatıldı. Ayrıntılara yer verilmedi. Konular gerekli ve yeterli düzeyde tutuldu. Gereken yerde örnek soru çözümleri yapılarak konunun pekiştirilmesi sağlandı.

Kazanım Pekiştirme:

MEB programlarında özellikle üzerinde durulan kavramlardan biri de “Etkinlikler”dir. Coşku Yayınları’nda Kazanım Pekiştirme adı altında konuyu kavratıcı, denetleyici ve pekiştirici tarzda birçok etkinlik vardır.

Kazanım Değerlendirme Testleri:

Her bölümün sonunda o bölümde anlatılanların ne kadar anlaşıldığını ölçmek için kazanım değerlendirme testleri konuldu. Görsel materyallerle zenginleştirilmiş, değişik tipte soru örnekleriyle sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek amaçlandı.

Ünite/Tema Değerlendirme Testleri:

Her ünitenin ya da temanın sonunda o ünite/temada işlenenleri genel olarak tarayan değerlendirme testleri bulunmaktadır. Bu testlerle öğrenci o ünitenin tamamıyla ilgili gerekli kazanımları elde edip etmediğini görebilecektir.

Genel Değerlendirme Testleri:

Kitabın sonunda o güne dek görülen bütün konulardan hazırlanan soru örnekleriyle değerlendirme testleri oluşturuldu. Böylelikle öğrencinin bütün bir yıl gördüğü konuları ne kadar öğrendiğini ölçmek hedelendi.

Soru Dünyası Kitapları:

1. sınıftan 8. sınıfa kadar hazırlanan bu kitaplarda o sınıla ilgili bütün dersler bulunmaktadır. Özgün soru örnekleriyle, görsel yönden zenginleştirilmiş sorularla bu kitaplar öğrenciler için vazgeçilmez bir kaynak özelliği taşımaktadır.

Kazanım Kontrol Testleri:

Konu Anlatımlı Soru Kitapları’nda ele alınan konulara paralel olarak hazırlanmıştır. Öğretmenin, öğrenciyi denetleme amaçlı olarak sınıfta uygulayabileceği şekilde hazırlanan kazanım kontrol testlerinde değişik soru tipleriyle kazanımlar denetlenmiştir.

Ödev Testleri:

Öğretmenlerin en çok ihtiyaç duyduğu materyallerden biri de ödevlerdir. İyi planlanmış bir ödev okulda öğrenilenleri kalıcı hale getirmekte en etkili araçtır. Bunu dikkate alan Coşku Yayınları öğretmenlerin ev ödevi olarak verebileceği testler hazırladı. Bu testlerde değişik tipte etkinliklerin, cevaplı testlerin yanında öğrencilerin yazılılara hazırlanabilmesi için yazılı sorusu örnekleri de vardır.

Deneme Sınavları:

2. sınıftan YGS ve LYS’ye kadar, her sınıf için özel olarak hazırlanan bu sınavlar uygulama tarihinden önceki konuları taramaktadır. Kazanımları en iyi şekilde ölçen bu sınavlarla her öğrenci diğer öğrenciler arasındaki durumunu açık bir şekilde görebilmektedir. Coşku Yayınları , ortaya koyduğu eğitim sistemiyle, ölçme ve değerlendirme yollarıyla eğitimde yeni bir tarzın temsilcisi olmuştur. Kazanım Merkezli Eğitim Sistemi’ni hayata geçiren Coşku Yayınları 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar bütün öğrencileri hayata hazırlayan öğretmenlerimizin en önemli yardımcısı olacaktır. Başarının tesadüf olmadığına inanan Coşku Yayınları öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diler.

Coşku Yayınları